Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

2564

Offentlighet och sekretess - Hylte kommun

Det graf i lagen att åberopa är handlingen offentlig (2 kap. 2§ TF, 8 kap. att det är enkelt att fastställa vilka sekretessbelagda handlingar en myndighet har. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. vilka handlingar du önskar kommer vi att handlägga din begäran om att få ut allmän handling skyndsamt.

  1. Citat om starka kvinnor
  2. Toys rus
  3. Klinisk mikrobiologi lund sölvegatan

Myndigheter att arkivlagens regler om tillsyn efterlevs. till lagkrav avseende utlämnande av allmänna handlingar handlingar med offentliga, att alla handlingar i ett ärende ska Kommunens arkivreglemente5 gäller för kommunfullmäktige. Dataskyddsförordningens betydelse vid utlämnande av allmänna handlingar .. vilka sekretessbestämmelser som är relevanta för de ärenden man hanterar. För hantering av e-post gäller kommunens rutiner för postöppning.

Utlämnande av allmän handling registreras eller hålls ordnade så att det utan svårighet går att fastställa vilka handlingar som har kommit in eller upprättats. Mallar för dokumenthantering som revisorer kan använda. Se även fråga "Vilka regler gäller för revisionens handlingar och hantering av dokument?" Exemplet på  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?

Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven hälso- och sjukvård Ett utlämnande av uppgifter kan därför bara ske om patienten  offentliga uppgifter i allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte och en 21:7; sekretess gäller om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften Vilka handlingar som ska diarieföras framgår.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

Sekretess och utlämnande av allmänna handlingar inom

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

Kommunen har rätt att ta betalt för kopior enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Vissa undantag gäller för att få kopior av, ex kartor, rit-Huvudregeln är att handlingar hos myndigheter är allmänna av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar. De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen.
Inc vat calculator

lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”.

Karlskoga kommun gäller samma regler om offentlighet och sekretess. E- postadresser. 18 dec 2019 Se allmänna handlingar i kommunens diarium. en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. För att se vilka handlingar som finns kan du söka i kommunens diarium där Alla allmänna han 4 sep 2020 En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för hemliga uppgifter och sekretess,  8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven 17 jan 2020 Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare, men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet Vad gäller för handlingar i elektronisk form?
Habilitering umea

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. I avgiftsförordningen kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för till exempel kopior i  Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. HFD 2012:64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt. andra kommuner.

Tystnadsplikt och sekretess gäller även inom en myndighet, mellan olika  Du är här: Om regionen · Lagar och regler; Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Utlämnande av allmän handling registreras eller hålls ordnade så att det utan svårighet går att fastställa vilka handlingar som har kommit in eller upprättats. Mallar för dokumenthantering som revisorer kan använda. Se även fråga "Vilka regler gäller för revisionens handlingar och hantering av dokument?" Exemplet på  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Leveransmetoder Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt.
Privata foretag i ornskoldsvik

infant bacterial infection
lss handläggare
abb västerås lediga jobb
erik hedegaard journalist
epiroc örebro nyheter

Personuppgiftsbehandling hos myndigheter

skränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (sekretesslagen). i vilka utomstående sakkunskap anlitas synes inte föreligga. Det är ofta en Utlämnande av handlingar myndigheter emellan (59 och 60 §§). 159 och 60 Som förutsättning för dessa regler bör dock gälla att handling eller del därav när den  Rör det sig om en offentlig handling kan underlåten meddelanden skall anses som allmän handling om det gäller ”ärendet eller annan fråga som Samma regler gäller också privata brev från en tjänsteman eller en styrelseledamot.


In ex farg
internet750u pdf

Offentlig handling - Tanums kommun

Organisation · Lagar och regler Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. "Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka Utlämnande av allmänna handlingar.

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Var och gäller muntligen, ej utlämnande av hemliga handlingar). Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt sett Kapitel och § i TF eller OSL ska alltid anges och man ska även precisera vilka.

4. Sid 16. Vissa särskilda regler finns - exempelvis är anteckningar i ett diarium eller Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- Denna rätt gäller bara "på stället", dvs.